Hợp đồng xây dựng là gì? Top 10 lưu ý quan trọng trước khi ký kết hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là những loại hợp đồng sử dụng phổ biến trong xây dựng. Song không phải ai cũng biết về ý nghĩa của loại hợp đồng này. Vậy thì nội dung bài viết dưới đây SEACONS sẽ giới thiệu về hợp đồng xây dựng cũng như những lưu ý quan trọng trước khi ký hợp đồng xây dựng. Bạn đừng bỏ qua những nội dung dưới đây nhé!

Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng được xác lập giữa hai bên giao thầu và nhận thầu. Căn cứ vào luật xây dựng năm 2014, hợp đồng xây dựng cũng được xác định là loại hợp đồng dân sự, dựa vào sự thoả thuận giữa hai bên về quyền và nghĩa vụ trong suốt quá trình hình thành, thay đổi, chấm dứt ở lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

Tại khoản 1 Điều 138, hợp đồng xây dựng được định nghĩa “Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Cũng trong khoản 1 Điều 2  Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hơn về hợp đồng. Chủ thể bao gồm hai bên là nhận thầu và giao thầu. Trong đó bên giao thầu sẽ là chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu chính hay tổng thầu. Bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu, nhà thầu chính, tổng thầu khi bên giao thầu là chủ đầu tư, là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là nhà thầu chính, tổng thầu. 

Hình thức hợp đồng xây dựng được ký kết bởi người đại diện đúng theo thẩm quyền pháp luật của hai bên tham gia hợp đồng và lập thành văn bản. Trong trường hợp có bên tham gia là tổ chức thì cần ký tên, đóng dấu theo đúng quy định pháp luật. Ngoài hợp đồng xây dựng, bạn cũng tìm hiểu về hợp đồng thiết kế nội thất và hợp đồng thiết kế kiến trúc.

Hợp đồng thiết kế kiến trúc

Đây là mẫu hợp đồng được sử dụng chính trong thiết kế công trình kiến trúc. Văn bản này là sự thoả thuận giữa bên thuê thiết kế và bên thiết kế, đi kèm là những quyền lợi, nghĩa vụ, nhu cầu khi tham gia ký kết hợp đồng. 

Hợp đồng thiết kế kiến trúc sẽ bao gồm căn cứ pháp lý để soạn thảo, thông tin hai bên tham gia ký kết, nội dung, chất lượng yêu cầu, thời gian áp dụng, phương thức thanh toán, các hình thức giải quyết tranh chấp và nội dung khác. 

Hợp đồng thiết kế kiến trúc sẽ ghi rõ quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên và được sử dụng khi xảy ra mâu thuẫn trước pháp luật. Vì nếu không có bằng chứng xác thực, mâu thuẫn xảy ra không được giải quyết thỏa đáng. 

Hợp đồng thiết kế nội thất 

Bất kỳ không gian sống nào cũng gắn liền với yếu tố nội thất. Để tạo dựng nên tổ ấm lý tưởng, nhiều gia chủ sẽ tìm đến các đơn vị thi công nội thất để được tư vấn, hỗ trợ. 

Từ nhu cầu này, mẫu hợp đồng thiết kế nội thất được thiết lập nhằm thỏa thuận, xác định quyền hạn của các bạn tham gia ký hợp đồng. 

Thiết kế nội thất là khâu thiết kế cuối cùng trong quá trình xây dựng nhà ở hoàn chỉnh. Song đây cũng là khâu kém phần quan trọng khi tạo nên nhà ở đẹp mắt, hiện đại hay đúng như mong muốn của gia chủ. 

Hợp đồng thiết kế nội thất là văn bản có sự cam kết giữa hai hay nhiều bên gắn liền với dự án, công trình dựa theo quy định pháp luật. Việc soạn thảo văn bản sẽ đảm bảo rõ ràng, an toàn, chính xác cho cả hai bên. 

Nội dung hợp đồng thiết kế nội thất sẽ thể hiện căn cứ pháp luật, thông tin hai bên ký hợp đồng, điều khoản thống nhất…

Nội dung hợp đồng xây dựng

Tuỳ theo vào loại hợp đồng xây dựng mà các nội dung sẽ có sự bổ sung, lược bớt để phù hợp. Song về cơ bản, một mẫu hợp đồng xây dựng chuẩn sẽ đảm bảo các thông tin

– Căn cứ điều lệ, pháp lý để áp dụng soạn thảo hợp đồng xây dựng

– Thông tin về các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng

– Ngôn ngữ sử dụng

– Khối lượng và nội dung công việc

– Thời gian tiến độ thực hiện, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, nghiệm thu, bàn giao, giá hợp đồng, đồng tiền sử dụng, cách thức thanh toán, tạm ứng

– Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, thưởng phạt

– Tạm ngừng, chấm dứt, rủi ro bất khả kháng, giải quyết tranh chấp

– Quyết toán, thanh lý và các nội dung khác

Phân loại hợp đồng xây dựng

Bàn về hợp đồng, sẽ có nhiều loại được chia theo các yếu tố sau:

Dựa theo nội dung và tính chất công việc

Tương ứng với điều kiện sẽ có các loại hợp đồng như hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng   tư vấn xây dựng, hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng, hợp đồng thiết bị thi công xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng dân sự khác. 

Dựa theo hình thức giá

Từ điều kiện trên sẽ có hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo chi phí cộng phí, hợp đồng theo thời gian, hợp đồng xây dựng khác, hợp đồng theo giá kết hợp…

Dựa theo mối quan hệ các bên tham gia

Thường gặp nhất là các loại hợp đồng như hợp đồng thầu chính, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng giao khoán. 

Nguyên tắc khi ký hợp đồng xây dựng

Quá trình ký hợp đồng xây dựng diễn ra trong sự tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật hay đạo đức xã hội. Vốn đủ để thanh toán, quá trình đàm phán hợp đồng kết thúc và chọn được nhà thầu. Lưu ý với trường hợp nhận thầu liên danh thì nên có thoả thuận liên danh, có ký tên, đóng dấu của các thành viên trong liên danh. 

Dựa theo điều 4, nghị định 37/2015/NĐ-CP khi ký kết hợp đồng xây dựng cần phải chú trọng đến các nội dung sau:

Bên nhận thầu phải đủ năng lực hành nghề, hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Nhà thầu liên danh phải có thoả thuận phân chia công việc phù hợp với năng lực hoạt động của các thành viên trong liên danh. 

Nếu nhà thầu chính ở nước ngoài, thì phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước đề cập các công việc khi nhà thầu trong nước đáp ứng yêu cầu gói thầu. 

Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư có thể tiến hành ký hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu chính. Quan trọng các nội dung phải có sự đồng bộ, thống nhất để tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư được đảm bảo. 

Nhà thầu chính, tổng thầu có thể ký hợp đồng xây dựng với một hay nhiều nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ phải được chủ đầu tư chấp nhận và tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về các công việc đã ký kết dù bao gồm việc do nhà thầu phụ đảm nhận. 

Giá thành đã ký kết hợp đồng không vượt quá giá đã trúng thầu hay đã đàm phán, trừ trường hợp khối lượng phát sinh ngoài phạm vị công việc gói thầu  và được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép. 

Những lưu ý quan trọng trước khi ký hợp đồng xây dựng bạn nên biết

Dưới đây SEACONS tổng hợp 10 lưu ý bạn nên quan tâm trước khi tiến hành ký hợp đồng xây dựng.

1. Cam kết rõ ràng về cách thức và giá cả

Việc tiến hành soạn ký hợp đồng xây dựng chỉ diễn ra sau khi bên chủ đầu tư và nhà thầu đã đồng ý, thống nhất hình thức thi công, giá cả. Trong một vài trường hợp, giá trị hợp đồng có thể tăng giảm dựa vào khối lượng, diện tích phát sinh. Nếu đơn giá có sự thay đổi thì hai bên cần có trao đổi thêm, bạn có thể yêu cầu ghi rõ hướng giải quyết khi xảy ra tình trạng này. 

2. Tiến độ thực hiện

Bạn nên yêu cầu đơn vị thi công ghi rõ cụ thể tiến độ thi công toàn bộ công trình, từng giai đoạn và cam kết của bên thi công hình thức phát nếu như vi phạm tiến độ thi công. 

3. Giá trị hợp đồng

Thông thường, chủ đầu tư sẽ ứng trước 20% tổng giá trị hợp đồng để chuẩn bị vật tư thi công. Giá trị hợp đồng sẽ không có sự thay đổi đến khi công trình thi công hoàn tất. 

4. Phương tiện thực hiện

Chủ đầu tư cần quan tâm đến hệ thống phương tiện máy móc, thiết bị sẽ sử dụng trong quá trình thi công

5. Nhân sự thi công

Bạn cũng nên quan tâm đến về nhân sự trong suốt quá trình thi công, về công nhân, người giám sát…

6. Không chỉnh sửa hợp đồng 

Hợp đồng xây dựng là mẫu được ký kết sau khi thỏa thuận, thế nên không sửa đổi nội dung này. 

7. Chi phí phụ trong thi công

Bên chủ đầu tư cần đề cập đến các chi phí phụ khi thi công như xin cấp xây dựng, điện nước, thuê mặt bằng hay chi phí cho nhân công.

8. Bản vẽ thiết kế xây dựng và bản vẽ xin phép

Cả hai bản vẽ cần được hai bên xem xét và duyệt trước khi ký hợp đồng.

9. Bảo hiểm lao động

Thông thường nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm lao động và chủ đầu tư sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm công trình.

10. Phương án giải quyết mâu thuẫn

Không tránh khỏi quá trình thi công sẽ có rủi ro hay thiệt hại, giữa hai bên nên có sự thống nhất về phương án giải quyết khi xảy ra phát sinh, mâu thuẫn. 

Với những thông tin được SEACONS tổng hợp trên đây, chúng tôi hy vọng đã giúp bạn hiểu thêm về hợp đồng xây dựng. Đồng thời, top 10 lưu ý quan trọng trước khi ký hợp đồng xây dựng. Cần hỗ trợ thêm về nội thất, bạn hãy liên hệ ngay với SEACONS nhé!

Nguồn ảnh (Tổng hợp)

Seacons là công ty thiết kế, thi công xây dựng và sửa chữa nhà uy tín hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh với đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Seacons mong muốn tối ưu chi phí xây dựng với quy trình quản lý nghiêm ngặt nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng bằng những công trình chất lượng.

DỊCH VỤ TẠI SEACONS:

—-

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SEACON

Hotline: 0934 159 193 (Zalo)

Website: https://seacons.vn/

Email: contact@seacons.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Seacons.vn 

Trụ sở chính: 78/22 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Call Now Button
X