• Project Name: Dự án thi công văn phòng Zila Education
  • Khách hàng: Zila Education
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Năm thực hiện: 10/2019
  • Giá trị hợp đồng: 138.000.000đ
  • Website công ty: www.zila.com.vn/
  • Nhà thầu: Seacons.vn

Dự án hoàn thiện văn phòng chi nhánh 2 cho công ty tư vấn du học Hàn Quốc Zila

Call Now Button
X