Nguyễn Trung Biển

CEO

Chất lượng công trình & sự hài lòng của khách

Lê Minh Đức

Kỹ thuật ME

Giải quyết vấn đề của khách hàng là nấc thang

Phạm Đình Trọng

Kỹ thuật hiện trường

Mỗi công trình là một trải nghiệm mới, niềm vui

Đặng Thanh Hàn

Kỹ thuật hiện Trường

Không phải những công việc kỹ thuật là khô khan,

Lê Văn Hùng

Kỹ thuật thạch cao

Tạo ra một công trình chất lượng chính là niềm

Call Now Button
X