Phạm Đình Trọng

Phạm Đình Trọng

Kỹ thuật hiện trường

Mỗi công trình là một trải nghiệm mới, niềm vui là mỗi ngày được khám phá những trải nghiệm.

Call Now Button
X