Phạm Đình Trọng

Phạm Đình Trọng

Kỹ thuật hiện trường

Mỗi công trình là một trải nghiệm mới, niềm vui là mỗi ngày được khám phá những trải nghiệm.

X
Call Now Button